Úvod Slepé střevo

Slepé střevo

Apendix (nesprávně slepé střevo) nemá pro trávicí činnost prakticky význam, ale pokud dojde k jeho podráždění a zánětu, může člověka přímo ohrozit na životě.

Zánět slepého střeva

Apendix je malý červovitý výběžek, který ústí v tlustém střevě, konkrétně v jeho první části zvané tračník (cékum). Je tenkou výchlipkou slepého střeva. Nejčastěji je uložen v pravém podbřišku.Zánět slepého střeva bývá ve většině případů způsoben ucpáním kousku ztvrdlé stolice. Podráždění apendixu nestravitelnými zbytky (pecky od třešní) může být také příčinou jeho zanícení. Rozhodně to však není příčina jediná a v celkovém počtu operovaných apendixů se zdá být spíše okrajovou. U malých dětí může dojít k podráždění apendixu roupy nebo škrkavkami. V naprosté většině případů je však příčina zánětu neznámá a nepředvídatelná. Při podezření na zánět slepého střeva je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Apendicitida (zánět slepého střeva) vyžaduje mimořádnou pozornost. Jedná se o akutní příhodu břišní, kterou je nutno řešit urgentně.

Jaké jsou příznaky?

  • Typické jsou náhlé bolesti břicha, postupně od pupku se bolest přesouvá do pravého podbřišku. To je však individuální, vzhledem k  uložení slepého střeva. Břicho je citlivé na dotek. Dalšími symptomy je nechutenství, zvracení, zrychlený tep, nadýmání a zácpa. Může se projevit i lehce zvýšená teplota. Silné bolesti břicha mohou člověka probudit i uprostřed noci.
  • Důležitým varovným příznakem je bolestivé píchnutí po náhlém uvolnění tlaku prstů v místě největších bolestí. Tento příznak je známkou dráždění břišní stěny, tedy pokročilosti zánětu.

Diagnóza a léčba zánětu slepého střeva

Včas nepoznaný a neléčený apendix může mít závažné komplikace, proto je nezbytně nutné při sebemenších příznacích vyhledat odbornou pomoc. U lékaře je velmi důležité popsat charakter a délku trvání obtíží. Poté provede lékař celkové vyšetření. Změří puls a teplotu. Všímá si bolestivého stažení břišních svalů. Prohmatáním a poklepem břicha vyšetřuje zvláštní příznaky a znamení, které zánět provází. K potvrzení nebo vyloučení podezření na zánět slepého střeva použije lékař i laboratorní a zobrazovací metody. V rozboru krve pátrá po zvýšení počtu bílých krvinek a dalších známkách zánětu.V nutných případech je nejčastěji užívanou zobrazovací metodou ultrazvuk nebo CT vyšetření.

K léčbě se vždy přistupuje s největší zodpovědností. Podezření na zánět slepého střeva vždy vyžaduje hospitalizaci. Apendicitidu stejně jako jiné náhlé příhody břišní léčí chirurg. Může se rozhodnout pro konzervativní nebo operační postup.

  • Konzervativní léčba. Pacient je hospitalizován na chirurgickém oddělení, kde musí dodržovat klid na lůžku a dietu. Na břicho se aplikují chladivé obklady, pokud potíže v krátké době neustoupí, přistoupí lékař k chirurgickému odstranění apendixu.
  • Chirurgická léčba. Pro riziko závažných komplikací se častěji přistupuje k chirurgickému zákroku. Zanícené slepé střevo může chirurg odstranit buď klasickým krátkým řezem nebo laparoskopicky. Operace probíhá v celkové anestézii (narkóze).U laparoskopické operace se do břicha zavádí malá kamera a tenké nástroje z malých vpichů. Pacient se pak probouzí z narkózy s  náplastí na pravém podbřišku, pod kterou se skrývá několikacentimetrová ranka. Při náročnější operaci můžete být rána vedena svisle pod pupkem nebo vedle pupku. Pokud již došlo k prasknutí apendixu, jsou do břicha zavedeny drény, zajišťující odtok hnisu a jiných tekutin. Ty se většinou do třetího dne po operaci odstraní. Ihned po chirurgickém zákroku člověk cítí naprostou úlevu. Pooperační průběh vyžaduje dietu s postupným přidáváním jídla do jídelníčku. Doporučuje se včasné vstávání z lůžka z důvodu prevence tromb embolické nemoci. Rána je často převazována a ošetřována tak, aby nedošlo k pooperačnímu zanícení.

 

Po zánětu se v břišní dutině mohou vytvořit srůsty. Ty v komplikovaných případech způsobují neprůchodnost střev nebo jsou příčinou ženské sterility.

Neléčený zánět může člověka ohrozit i na životě. Zánět se může rozšířit do okolí a postihnout sousední orgány. Apendix může prasknout. Vytvoří se absces. V případě rozšíření vzniká závažný zánět pobřišnice.

 

Slepé střevo u malých dětí

Je velmi závažný stav. Symptomy tohoto onemocnění u malých dětí mohou být těžko rozeznatelné a často jiné než u dospělého. Teplota může vystoupat až na 40°C (jindy se nedostaví vůbec), dítě naříká, někdy zvrací a chodí v předklonu. Jde o náhlou břišní příhodu, jejíž průběh se počítá v řádu několika hodin až dní. Pokud dítě naříká a v zápětí si klidně hraje, nejde o zánět červovitého výběžku slepého střeva. Každopádně je nutné ihned navštívit lékaře, a to i pohotovost, nebo přímo chirurgickou ambulanci.


Další informace najdete na webech Tlusté střevo a Střevní chřipka.

Zánět slepého střeva v těhotenství

V těhotenství se bolest slepého střeva a jeho zánět vyskytuje naštěstí zřídka. Pokud k němu skutečně dojde, odstraní se apendix chirurgickou operací (většinou laparoskopicky) a to v jakémkoliv období těhotenství. Jde o operaci, která nezpůsobuje komplikace gravidity. Při protržení střeva by však hrozilo vylití jeho obsahu (výkalů) do břišní dutiny a to by mohlo být nebezpečné a život ohrožující. Proto se k operaci přistupuje i v případě těhotenství.

Shrnutí

Způsob jak spolehlivě zabránit vzniku apendicitidy neexistuje. Zánět slepého střeva, patří mezi náhlé příhody břišní a může postihnout člověka v jakémkoliv věku. Riziko není závislé na dědičnosti, pohlaví ani stáří. Jediné co může člověk ovlivnit je životospráva. Doporučuje se strava s vysokým obsahem vlákniny.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Slepé střevo.cz
Kontakty